Är du lika återhämtad som du tror? Om inte…

Att mäta saker är elementärt inom träning, men hur är det med subjektiva metoder för att bedöma återhämtning? Kan vi förutspå hur bra vi presterar utifrån upplevd återhämtning?

Read →