Hur du bygger muskler smartast: här är…

Populära metoder inom bodybuilding-träning ifrågasätts när forskare sammanställer resultat av översiktsartiklar på muskeltillväxt och presenterar nya rekommendationer.

Read →