När är det dags att höja vikten? Fördelar och…

Inom uthållighetsidrott är användning av intensitetzoner hyfsat rättframt - du använder pulsen, den är objektiv och smidig. Hur kommer det sig att detta är så krångligt inom styrketräning?

Read →