Del 3 i serien om människans metabolism. Här är vad du behöver känna till motionens inverkan på ämnesomsättning.
1
Del 2 i artikelserien om människans metabolism. Här är vad du behöver känna till om matnedbrytningens värmeproduktion.
22
Människans ämnesomsättning är ett mysterium för många som försöker gå ner i vikt och dylikt, men vad säger forskningen?
3
Inom uthållighetsidrott är användning av intensitetzoner hyfsat rättframt - du använder pulsen, den är objektiv och smidig. Hur kommer det sig att detta…
Populära metoder inom bodybuilding-träning ifrågasätts när forskare sammanställer resultat av översiktsartiklar på muskeltillväxt och presenterar nya…
Här är vad du behöver känna till för att inte kasta bort veckor av träning i sommar - baserat på forskning och vetenskap förstås.
1
Träningsutmaningar kommer i många former: från vad man ska träna, till vilka kläder man ska ha på sig första gymbesöket eller - som i Elmas fall - hur…
1
Att mäta saker är elementärt inom träning, men hur är det med subjektiva metoder för att bedöma återhämtning? Kan vi förutspå hur bra vi presterar…
Gammalt påstående om insulin utmanas av forskning. Här är vad du behöver känna till om makros per måltid och tillfälle.
1
Vanliga träningsrekommendationer går mystiskt nog helt emot vad modern smärtforskning har visat. Därför är bålträning överskattat och här är vad du kan…
Att världens bästa drog gynnar muskelstyrka och muskeluthållighet är känt sedan tidigare, men att koffein gynnar den här egenskapen är en trevlig…
3
Varning: Den här översiktsartikeln kan ge upphov till stora portioner obehaglig kognitiv dissonans. Läs på egen risk!
2